KBT Järntorget är en av Göteborgs största terapi­​­mottagningar. Vi känne­­tecknas av god kvalitet och hög till­​­gänglighet och finns vid en av Göteborgs mest kända knut­­​punkter.

Vi har många med­arbetare med lång erfaren­het och bred kompetens. Därför erbjuder vi ett stort urval av tjänster rörande psyko­terapi, hand­ledning, ut­bildning, coaching, ledar­stöd och organisation­s­utveckling.

Vill du som individ ha hjälp med ned­stämdhet eller med ångest­­problematik av olika slag, är du väl­kommen att kontakta någon av våra be­handlare, som har om­fattande kompetens gällande KBT i olika former.

Hjälp erbjuds även vid kriser och relations­­svårigheter, både individ­uellt och i form av par­terapi. Dessutom har vi ut­bildade lärare och hand­ledare med KBT-inriktning som erbjuder yrkes­­hand­ledning både individ­uellt och i grupp.

Vi sam­arbetar även med vård­centraler som vill erbjuda psyko­­terapi i en om­fattning som inte kan till­godo­ses av egna an­ställda.

Dess­utom har vi ett flertal med­­arbetare med specialist­­kompe­tens inom arbets- och organi­sations­­utveck­ling. Våra tjänster inom detta område omfattar insatser på indivi­d­nivå, arbets­grupps­­nivå, lednings­grupps­­nivå samt på org­anisations­­nivå.

Även inom detta o­mråde erbjuder vi hand­ledning / coachn­ing, såväl ind­ividuellt som i grupp och har med­­arbetare med stor er­farenhet inom om­rådet chefs­­hand­ledning / chefs­stöd.

Vi vänder oss alltså både till allmänheten som söker psykoterapi / coachning och till företag och organisationer som söker insatser på lednings- grupp eller organisations­nivå.

Mottagningen har ljusa rymliga lokaler och ett välkomnande väntrum. Vi är 10 psykologer / psyko­terapeuter som delar på 6 samtalsrum och inga andra verksamheter bedrivs på mottagningen, vilket ger ett gynnsamt samtals­klimat och en trygg miljö. Då mottagningen ligger på femte våningen är det fin utsikt från alla mottagnings­rum, samtidigt som det är skyddat från insyn.

Genom att klicka på länkarna till våra med­arbetare kan du se vem av oss som erbjuder vad. Och finns det något du undrar över så tveka inte att kontakta oss. Vanligen har vi korta vänte­tider.

Har du frågor eller vill du boka en tid? Kontakta respektive psyko­­­terapeut / konsult enligt kontakt­­uppgifter nedan.

Besöksadressen är Järntorgsgatan 8, plan 5. Ingången ligger till vänster om den välkända butiken "Myrorna".