KBT Järntorget känne­­tecknas av god kvalitet och hög till­​­gänglighet och finns nära en av Göteborgs mest kända knutpunkter.

Mottagningen består av två personer med lång erfaren­het och bred kompetens. Därför erbjuder vi ett stort urval av tjänster rörande kognitiv beteende­terapi (KBT), hand­ledning, ut­bildning, coaching, ledar­stöd och organisation­s­utveckling.

Vi har om­fattande kompetens gällande KBT i olika former. Vill du som individ ha hjälp med ned­stämdhet eller ångest­­problematik av olika slag, är du därför väl­kommen att kontakta oss.

Hjälp erbjuds också vid kriser och relations­­svårigheter, både individ­uellt och i form av par­terapi. Dessutom erbjuder vi yrkes­­hand­ledning både individ­uellt och i grupp.

Även om vi är profilerade inom KBT finns också specialist­­kompe­tens inom arbets- och organi­sations­­utveck­ling. Våra tjänster inom detta område omfattar insatser på indivi­d­nivå, arbets­grupps­­nivå, lednings­grupps­­nivå samt på org­anisations­­nivå. Inom dessa områden erbjuder vi även hand­ledning  / coachn­ing, såväl individuellt som i grupp. Det innebär att vi kan ge såväl chefs­­hand­ledning / chefs­stöd, som hand­ledning / coachn­ing för andra grupper.

Vi vänder oss alltså både till allmänheten som söker psykoterapi/coachning och till företag och organisationer som söker insatser på lednings- grupp eller organisations­nivå.

Genom att klicka på våra länkar kan du se vem av oss som erbjuder vad. Och finns det något du undrar över så tveka inte att kontakta oss. Vanligen har vi korta vänte­tider.

Har du frågor eller vill du boka en tid? Kontakta respektive psyko­­­terapeut / konsult enligt kontakt­­uppgifter nedan.

KBT Järntorget ligger på Norra Allégatan nr 7 (Anette Jervelycke) och nr 8 (Billy Larsson).