Anette Jervelycke

Anette Jervelycke

Leg. Psykolog,OrganisationskonsultSpecialist i klinisk psykologi,Leg. psykoterapeut,Lärare och Handledare i KBTAuktoriserad av Svenska föreningenför kognitiva och beteendeinriktade terapier(sfKBT).

Kom i kontakt

E-postTelefon

Jag har arbetat som psykolog under 25 år och har under denna tid hunnit arbeta både som anställd och som konsult inom de flesta verksamheter där psykologer finns, såsom inom sjukvård, primärvård, psykiatri, socialtjänst, kriminalvård, arbetsförmedling, skola och utbildning m.m.

Eftersom jag alltid funnit det både värdefullt och stimulerande att arbeta utifrån olika perspektiv har jag hela tiden försökt att dela min tid relativt likvärdigt mellan organisation, ledarskap, grupp och individ. Inom det organisatoriska perspektivet har jag framför allt arbetat med ledarstöd, men också med handledning, grupp- och organisationsutveckling. Vad gäller det kliniska perspektivet har jag under senare år arbetat främst med utbildning och handledning utifrån ett KBT-perspektiv, dels på terapeututbildningar i Göteborg, dels inom andra verksamheter som bedriver behandling i olika former.

Jag har också kvar en viss klinisk verksamhet med individuellt behandlingsarbete, eftersom jag fortfarande tycker att det är så givande och meningsfullt, samtidigt som det hela tiden fortsätter att fördjupa mitt lärande. Varmt välkommen att kontakta mig på mail eller telefon.

Du kan läsa mer på min tidigare hemsida (som nu är under omarbetning), www.kognitivtforum.se