Billy Larsson

Billy Larsson

Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut

Kom i kontakt

E-postTelefon

Jag arbetar med känslofokuserad KBT. Mest individuellt, men även med par, då utifrån min bok:

Att älska en vuxen människa: Användbara tankar och färdigheter

https://www.vulkanmedia.se/butik/bocker/psykologi/att-alska-en-vuxen-manniska-anvandbara-tankar-och-fardigheter-av-billy-larsson/

Är leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare och fil dr i psykologi. Auktoriserad KBT-terapeut av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT).

Varit verksam som psykolog i mer än 20 år och har arbetat inom psykiatrin, både med öppen- och slutenvård. Du kan läsa mer på min egen hemsida: http://www.blpsykolog.se/index.php

Tel: 073–63 95 019

E-post: billykbtt@gmail.com