Bodil Nordling

Leg. Psykoterapeut, Auktoriserad Socionom

Kom i kontakt

E-postTelefon

Som legitimerad psykoterapeut arbetar jag främst med Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Jag har också en terapeutisk grundutbildning inom psykodynamisk terapi samt vidareutbildningar inom ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och Mindfulness.

Jag har lång erfarenhet av arbete med psykologisk behandling på vårdcentral och inom företagshälsovård vid sidan av min egen verksamhet. Tidigare har jag arbetat 10 år inom psykiatrin.

Jag har stor erfarenhet av arbete med ungdomar och vuxna med bl.a stress och utmattning, depression, oro och ångest, socialfobi, tvångsproblematik, kriser och trauma.

Du är välkommen att läsa mer här: www.nordlingterapi.se

E-post: bodil@nordlingterapi.se

Tel: 0725-191441