Charlotte Henschel

Leg psykolog, Executive coach, Specialist i arbets- och organisationspsykologi

Kom i kontakt

E-postTelefon

Leg psykolog, executive coach, organisationskonsult. Specialist i arbets- och organisationspsykologi. Jag arbetar till största delen med organisations- och ledarutveckling, både inom privat och offentlig verksamhet. Jag driver även en mindre klinik (drygt en dag i veckan) för individer och par. Mitt arbetssätt är involverande, baserat på aktuella teorier och metoder, både med organisationer, ledare – och i kliniskt arbete. Du, dina mål och ditt behov står i centrum, och utifrån det formar vi hur vi arbetar tillsammans.

Här är du välkommen att läsa mer:

henschel.se (Henschel Organisation och ledarskap)

charlotte.henschel.se (Henschel Psykologi)

charlotte@henschel.se

070-770 75 28