Henri Eskonniemi

Leg. Psykolog

Kom i kontakt

E-postTelefon

På grund av tillfälligt arbete på annan ort är jag från och med 2019-09-01 inte anträffbar på mottagningen. Jag har då enbart möjlighet att erbjuda terapi och rådgivning via video- eller telefonsamtal.

Jag har arbetat som psykolog på vårdcentral i tio år vilket har gjort mig van att möta de flesta former av psykisk ohälsa. Jag arbetar främst med förändringsprocesser – men det mänskliga mötet är grundläggande för vårt samarbete.

Jag har erfarenhet att arbeta med:

-Kognitiv beteendeterapi (KBT) mot stressproblematik, depression, oro, ångestproblematik, kriser, trauma, sömnproblem, IBS, missbruk mm.

-Relationsproblem, dålig självkänsla, impulsivitet, perfektionism, svårigheter med att hantera känslor – eller om man mår dåligt utan att veta riktigt varför.

-Flera diagnoser/problem samtidigt hos klienten.

-Bedömning av suicidrisk, ADHD, bipolär sjukdom, personlighetssyndrom – samt rådgivning och stöd till personer med denna slags problematik.

Jag erbjuder även KBT online via videosamtal.

Välkommen

Tel: 0790 – 76 61 64

E-post: henri.eskonniemi@kbtjarntorget.se