Jeanette Nivala Westerdahl

Socionom, Handledare, Leg psykoterapeut och OrganisationskonsultNivala Konsultation AB

Kom i kontakt

E-postTelefon

Socionom, systemisk handledare, leg systemisk psykoterapeut, dipl handledare och organisationskonsult.

Jeanette har sedan slutet av 90-talet arbetat med att utveckla individer, par, grupper och organisationer.

Med ett styrkebaserat och uppskattande förhållningssätt, erbjuder Jeanette individuell coachning/psykoterapi/handledning, parterapi, grupp/teamutveckling samt organisations-utveckling. Chefsutveckling/chefshandledning ingår också i utbudet av tjänster.

Jeanette vänder sig till både privatpersoner och företag.

Du kan läsa mer på min hemsida: www.nivalakonsultation.se

Nivala konsultation AB

Tel: 0709-10 33 54

E-post: info@nivalakonsultation.se